Trade2Fade

Om oss

Vilka är vi?

Vi är några killar med ett brinnande intresse för handel med finansiella instrument. Vi har alla varierande ekonomisk utbildning i bagaget och satsar sedan en tid tillbaka all vår tid på en karriär som daytraders, med en målsättning att kunna leva på vår handel.

Vad gör vi?

I Sverige använder majoriteten av alla traders och investerare antingen den fundamentala läran, den tekniska läran eller en kombination av de båda för att analysera marknaden och bygga upp handelsmöjligheter. Vi har å andra sidan intresserat oss för en tredje lära, vilken för tillfället är förhållandevis okänd på svensk mark.

Synsättet har sin grund i The Auction Market Theory och bygger på att de finansiella marknaderna, precis som de flesta andra marknader, styrs av auktionsprocessen. I auktionsprocessen rör sig priset upp och ner för att skapa och underlätta affärsmöjligheter för marknadens aktörer. Konceptet utvecklades av amerikanen Peter Steidlmayer vid Chicago Board of Trade (CBOT) under 1980-talet och resultatet blev uppkomsten av analysverktyget Market Profile. Grundläran har sedan dess utvecklats och givit upphov till nya underläror, där vi valt att fokusera på analysverktyget Volume Profile. Volume Profile har samma uppbyggnad som Market Profile men tid är ersätts av volym som den viktigaste variabeln.

Vi anser att The Auction Market Theory och Volume Profile skapar större förståelse för marknadens grundläggande dynamik och ger mer djup samt ytterligare en dimension i vår analys av de finansiella marknaderna. Vår strategi bygger på denna förståelse och kombinerat med klassisk teknisk analys analyserar vi och handlar några av de europeiska futuresmarknaderna. Vår primära fokus ligger på Euro-Bund och Euro-Bobl, men vi bevakar även Eurostoxx och Dax.

Varför har vi startat en blogg?

Vårt primära syfte med bloggen är att dela med oss av vårt stora intresse för daytrading och de finansiella marknaderna. Vi har under vår resa stött på många hinder och frågor av olika karaktär och vill nu underlätta för andra som vill komma igång med trading. Trading är en process där man aldrig blir helt fullärd och vi finner således även fördelar i nätverkande och utbyte av erfarenhet och kompetens med andra tradingintresserade individer.

Dessutom vill vi få fler intresserade av vårt koncept då vi anser att det erbjuder bättre möjligheter att verkligen förstå marknaden och dess grundläggande natur. En förståelse som i sin tur förbättrar sannolikheten att i framtiden lyckas med sin trading.

Vad är vår vision för framtiden?

Vår vision för framtiden är att kunna leva gott på trading, som de flesta andra som lockas till börsen, men vi är alla genuint intresserade av att arbeta med utbildning. Vårt långsiktiga mål är att skapa ett större intresse för de finansiella marknaderna och vårt koncept, där vi kan ägna mer av vår tid till att utbilda och dela med oss av vår resa och de erfarenheter som den gett upphov till.

Trade2Fade

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading ... Loading ...

Comments are closed.