Mina Tankar om Aktier

Analyser och uppföljningar av bolag som på något sätt har fångat författarens intresse. Vad är det som gör en aktie köpvärd eller inte? Vad innebär alla nycketal som kan läsas i tabeller av alla de slag? Bloggen skall förklara och undersöka. Under resans gång arbetas urvalskriterier fram för att öka chanserna till överavkastning.

Mina Tankar om Aktier

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Comments are closed.