Investeringar

Precious Metals & Energy

Bloggen kommer fortsätta bevaka den nuvarande situationen med Euro-krisen, USA-krisen och då fokusera på möjligheten att skydda sitt kapital genom investering i guld- och silverproducenter, olje- och råvarubolag samt mindre bolag som har stor potential genom att vara på rätt…

Contrariantrading

I came up with an investment
strategy when I wrote my master of science thesis in finance at
Stockholm University School Of Business. While writing on my thesis I
also learned about other investment strategies regarding (Stock

Mina Tankar om Aktier

Analyser och uppföljningar av bolag som på något sätt har fångat författarens intresse. Vad är det som gör en aktie köpvärd eller inte? Vad innebär alla nycketal som kan läsas i tabeller av alla de slag? Bloggen skall förklara och…

Ekonomisk frihet

Många använder sig av fundamental- eller teknisk-aktieanalys men med denna blogg vill författaren visa hur dessa båda angreppssätt går att kombinera för att skapa överavkastning. Enkelt beskrivet så används TA för tajming och FA för att hitta köpvärda bolag.

Ekonomisk

Rika tillsammans

RikaTillsammans är en blogg som kombinerar personlig utveckling med ekonomi, för att ta ett helhetsgrepp på livet med mer tid, mer pengar och mer energi.

Rika tillsammans

Dynamiska Finanser

Dynamiska-Finanser skriver om makroekonomi, aktier och fonder. Tanken med bloggen är att kombinera inlägg om investering i aktier med makroekonomi. Med hjälp av investeringsklockan försöker bloggen att fånga upp konjunktursvängningar och vara ett stöd för aktieaffärer. Ibland skriver jag om…

Page 2 of 2«12